| Önsöz | Arama | Üyelik | Sohbet | Alış-Veriş | www.netyorum.com   
Ajanda
Seçtiklerimiz
Arşiv
Yazarlar
Yorumlar

Bölümler

Köşe Yazıları
Teknoloji
Sanat
Soru & Cevap
Dostluk & Sevgi
Eğlence
Geçmiş Zaman Olur ki

Konular

Sinema
Müzik
Kitap
Sözler
Oyunlar
Ürünler
Mekan
 
 
Reklam Fiyatları

İzleyici Mesajları

Elektronik posta :
bilgi@netyorum.com

 
 
Bu sayfayı arkadaşınıza göndermek için tıklayın.

 
 
Açılış sayfası yapmak için tıklayın.

Sık kullanılanlar listesine eklemek için tıklayın.

 

Eski Sayıları

Sanat 27.02.2003 - netyorum.com / Sayı: 123

1. ULUSLARARASI EXLIBRIS YARIŞMASI


Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Exlibris Derneği

Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Exlibris Dernegi, kitaplar için mülkiyet işareti olarak kabul edilen ve üzerinde estetik degerler taşıyan özgün exlibris çalışmalarını bir araya getirmek, degerlendirmek, sanatçılarını teşvik etmek, exlibris sanatını tanıtmak ve sevdirmek amacıyla tüm ülkelerin sanatçı ve tasarımcılarına açık son katılım tarihi 20 Nisan 2003 olan uluslararası bir exlibris yarışması düzenlemiştir. Ayrıntılar için http://www.aed.org.tr/

Exlibris Nedir? - Prof. Hasip Pektaş

Exlibris, kitapseverlerin kitaplarının iç kapagına yapıştırdıkları üzerinde adlarının ve deıişik konularda resimlerin yer aldıgı küçük boyutlu grafik çalışmalardır. Kitabın kartviziti ya da tapusudur.İngilizce “Bookplate” olarak da bilinen exlibris, kitap sahibini tanıtır, onu yüceltir ve kitabı ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda uyarır. Bir mülkiyet işareti, sahiplenme göstergesi olmanın yanında kitabın hırsızlıga karşı korunmasını saglama işlevinin de oldugu söylenebilir. Sözcük olarak ...’nın kitabı, ...’nın kitaplıgına ait veya ...’nın kütüphanesinden anlamına gelir.

Exlibris önemli bir iletişim aracıdır. Bir ihtiyaç grafigi olarak dogmasına karşın, estetik kaygılarla yapılan özgün yapıtlardır. Sanatı, insanın elleri arasına, kitapların içine kadar getirir, onun büyüleyici sıcaklııını hissettirir. Çok uzun bir geçmişe sahip bu sanat dalı, yapıldıgı döneme ait kültürel, tarihsel özellikleri günümüze taşıması nedeniyle de ilgi çekmekte, sanatçılar ve koleksiyoncular arasında önemli bir degiş tokuş objesi olarak kullanılmaktadır.

Exlibris Koleksiyonculugu

Exlibrisler, konulara, sanatçılara, tekniklere göre degerlendirilip meraklıları tarafından toplanmaktadır. Koleksiyoncular, ellerindeki çift baskıları diger kişilerle degiştirerek çok sayıda exlibrise sahip olmakta, bu degiş tokuş sayesinde kendi koleksiyonlarını kalite olarak geliştirmekte, sayı olarak artırmaktadırlar. Exlibris koleksiyonculugu, uluslararası ilişkilerin gelişmesini, yeni dostlukların oluşmasını, farklı dönemlerdeki sanatın ve tekniklerin ögrenilmesini saglamaktadır.


Türkiye'de Exlibris - Prof. Hasip Pektaş

Osmanlılar döneminden kalma el yazması ve basılmış kitaplarda mülkiyet işareti olarak mühürleri görüyoruz. Mühürler, exlibris türüne girmese de özgün kaligrafik yapılarıyla ait oldukları kişilerin arması veya Logotayp’ı olarak exlibris işlevini görmüşlerdir.

Türkiye’nin exlibrisi tanıması, batıdan alınmış kitaplarla olmuştur. Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan exlibrisli kitaplar, ikinci el satışlarla ülkemize girmiş, bu kitapların sahipleri öldügü zaman ise yakınları tarafından kütüphanelere bagışlanıp sahaflara satılmıştır. Yurtdışındaki müzayedelerden alınan bazı kitaplarda exlibrislere rastlanıyor. Örnegin Milli Kütüphane, Bogaziçi Üniversitesi ve Yapı Kredi Bankası Kütüphaneleri ile Basın Müzesi’ndeki eski kitapların çogunda exlibrisler vardır.

Ankara Exlibris Derneği Amaç ve Etkinlikler:

Ankara Exlibris Dernegi, 19 Agustos 1997 günü kuruldu. Exlibris sanatçılarını, tasarımcılarını, kolleksiyoncularını ve kullanıcılarını biraraya getirmek, exlibris ile ilgilenenler arasında iyi bir iletişim kurmak, yakınlaşmayı ve dayanışmayı saglamak, exlibris'in bir sanat dalı, bir grafik disiplin olarak gelişmesini ve yaygınlaşmasını saglamak, kitaba, özgün baskıresime ve grafik tasarıma yönelik ilgi uyandırmak, exlibris yoluyla ülkemizi, kültür ve sanatımızı yurt dışında tanıtmaya çalışmak ve exlibris alanındaki mirasımızı korumak amacıyla kurulan Ankara Exlibris Dernegi’nin bugün 75'i bulan üye sayısı, gönül verenlerin sayısı arttıkça çogalacaktır.

Hacettepe Üniversitesi ve Ank. Exlibris Dernegi 1. Uluslararası Exlibris Yarışması-Ankara 2003

Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Exlibris Dernegi, kitaplar için mülkiyet işareti olarak kabul edilen ve üzerinde estetik degerler taşıyan özgün exlibris çalışmalarını bir araya getirmek, degerlendirmek, sanatçılarını teşvik etmek, exlibris sanatını tanıtmak ve sevdirmek amacıyla tüm ülkelerin sanatçı ve tasarımcılarına açık olan uluslararası bir exlibris yarışması düzenlemiştir.

Koşullar:

1. Konu sınırlaması yoktur.

2. Çogaltma tekniginde ve katılım sayısında sınırlama yoktur. Exlibrisler baskı olmalıdır. Fotokopi, çizim ve taslaklar kabul edilmez.

3. Çalışmalar exlibris olarak tasarlanmış olmalıdır, yani sahibini belirlemek amacı ile kitaplara yapıştırılacak küçük boyutlu yapıtlar olması gerekir. Exlibrislerde “exlibris” ya da bu anlama gelen ( "...nın kütüphanesinden", "bu kitap .... aittir" gibi) bir sözcük ile birlikte adına exlibris yapılan “yaşayan kişi” ya da “kuruluş” ismine yer verilecektir.

4. Her baskıdan 3’er adet gönderilecektir. Exlibrisler, sanatçısı tarafından imzalanmış ya da paraf edilmiş olmalıdır. Ayrıca baskıların arkasına okunaklı olarak sanatçının adı, adresi, dogum yılı, kullandıgı teknik ve yapım yılı yazılacaktır. Adına exlibris yapılan kişinin adı da arkada belirtilmelidir. Eger sanatçı exlibriste Latin alfabesi kullanmamışsa baskının arka tarafına İngilizce çevirisi yazılacaktır. Tasarımda exlibris sahibinin isminin baş harfleri kullanılmışsa, sahibinin açık adı baskının arkasına yazılmalıdır.

5. Exlibrislerde baskı alanı 130 X 130 mm.’den, baskı yapılan kagıt ise 210 X 210 mm.’den büyük olmamalıdır.

6. Son katılım tarihi: 20 Nisan 2003’dir. Postalama tarihi dikkate alınır.

7. Gönderilecek adres:
Ankara Exlibris Dernegi, Kazakistan Cad. 148/1 06510 Emek - Ankara
Tel: (0312) 260 10 99 - 297 88 25 - 213 57 91 Fax: (0312) 299 20 61
E-Posta: hpektas@hacettepe.edu.tr • Web Sitesi: www.aed.org.tr 
Bu sitede exlibris hakkında genel bilgiler ve diger exlibris sitelerinin adresleri vardır.

8. Jüri:
Prof. Atilla Atar, Sanatçı, Ögretim Üyesi - Türkiye.
Luc Van Den Briele, Exlibris Koleksiyoncusu, Editör, Oyun Yazarı - Belçika.
Prof. Dr. Sıtkı M. Erinç, Sanat Felsefecisi, Yazar, Ögretim Üyesi - Türkiye.
Antonio Grimaldi, Exlibris Sanatçısı, Küratör - İtalya.
Prof. Mürşide İçmeli, Sanatçı, Ögretim Üyesi - Türkiye.
Benoit Junod, Exlibris Koleksiyoncusu, Eleştirmen, Baskıresim Uzmanı - İsviçre.
Prof. Hasip Pektaş, Exlibris Sanatçısı, Grafik Tasarımcı, Ögretim Üyesi - Türkiye.
Prof. Süleyman Saim Tekcan, Sanatçı, Ögretim Üyesi - Türkiye.
Jüri başkanı Benoit Junod’ur.

9. Ödüller:
Birincilik; 1400 USD, İkincilik; 1200 USD, Üçüncülük; 1000 USD, Jüri Özel Ödülü; 1000 USD, T. C. Kültür Bakanlıgı Özel Ödülü; 1000 USD. Hacettepe Üniversitesi Özel Ödülü; 1000 USD.
Kişi ve kuruluşlar 1000 USD (=+- 1.170 Euro)’ın altında olmamak koşuluyla özel ödül verebilirler. Jüri uygun gördügü sanatçıya onur ödülü verebilir.

10. Degerlendirmede, özgünlüge, teknik ve estetik yetkinlige, resim ve yazı ilişkisine dikkat edilecektir. Uygun exlibris bulunamazsa ilgili ödül verilmeyebilir.

11. Ödül alan ve sergilenmeye deger bulunan exlibrisler, Ekim 2003’de Ankara’da, Aralık 2003’de İstanbul’da sergilenecektir. Uygun galeri bulunursa diger büyük illerde de sergileme yapılacaktır.

12. Ödül ve sergileme alan exlibrislerin yer aldıgı bir katalog yapılacak; kataloga giren katılımcılara birer adet gönderilecektir. Türkiye dışından katılanlardan postalama ücreti istenebilir.

13. Exlibrisler postada zarar görmeyecek şekilde gönderilmelidir. Yarışma için gelen exlibrisler iade edilmeyecektir.

14. Katılımcılar, katılım formunu doldurup exlibrislerle birlikte göndermelidir.

15. Katılımcılar, yarışmaya katılmakla koşulları ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma internet adresi; http://www.aed.org.tr/yaris.html

netyorum.com: Bu dünyada öğrenilecek ne kadar çok şey var. Çok güzel bir konu. Eğer bu konuya aşina değilseniz internet sitesinde inanılmaz detayda bilgiye sahipler. Muhakkak inceleyin. Bİlgileri bize ileten Ankara Exlibris Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Hasip Bektaş'a çok teşekkür ederiz.

 


Yorum Ekle Yorumları Listele
123. Sayı önceki yazı 123. Sayı sonraki yazı
Sanat Önceki Yazı Sanat Sonraki Yazı
Her hakkı saklıdır. All rights reserved. netyorum.com © 2000-2005 İstanbul-Türkiye