| Önsöz | Arama | Üyelik | Sohbet | Alış-Veriş | www.netyorum.com   
Ajanda
Seçtiklerimiz
Arşiv
Yazarlar
Yorumlar

Bölümler

Köşe Yazıları
Teknoloji
Sanat
Soru & Cevap
Dostluk & Sevgi
Eğlence
Geçmiş Zaman Olur ki

Konular

Sinema
Müzik
Kitap
Sözler
Oyunlar
Ürünler
Mekan
 
 
Reklam Fiyatları

İzleyici Mesajları

Elektronik posta :
bilgi@netyorum.com

 
 
Bu sayfayı arkadaşınıza göndermek için tıklayın.

 
 
Açılış sayfası yapmak için tıklayın.

Sık kullanılanlar listesine eklemek için tıklayın.

 

Eski Sayıları

Sanat 12.02.2004 - netyorum.com / Sayı: 153

BABYLON "TİTREŞİMLER VE ÇİZGİLER" WORKSHOP 2003

Babylon'da gerçekleşen Müzik-Mimarlık-Mekan workshopu e-sergi oldu

Babylon'da Titreşimler ve Çizgiler workshopu 17-18 Aralık 2003 tarihlerinde gerçekleşti. Mimarlar Emre Arolat, Can Çinici, Mehmet Kütükçüoğlu, Sema-Murat Soygeniş, Melkan-Murat Tabanlıoğlu yürütücülüğünde ve Selçuk Artut, Ekmel Ertan, Murat Germen seminerleri eşliğinde, İTÜ, YTÜ, MSÜ, Bahçeşehir, Yeditepe ve Sabancı Üniversitelerinden mimarlık ve iletişim tasarımı öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen çalışmada tüm katılımcılar müzik-mimarlık-mekan ilişkileri üzerinde düşündüler ve 360 x 360 x 360 cm boyutlarında bir uzay parçasını TEKRAR ve ÇOĞALTMA ya uğratarak tasarımlar geliştirdiler.

Babylon'da Titreşimler ve Çizgiler
Müzik - Mimarlık - Mekan
Workshop

17-18 Aralık 2003

Yürütücüler :
Emre Arolat
Can Çinici
Mehmet Kütükçüoğlu
Sema-Murat Soygeniş
Melkan-Murat Tabanlıoğlu

Seminerler :
Selçuk Artut
Ekmel Ertan
Murat Germen

Katılan öğrenciler :
Ayşegül Akgül İTÜ
Zeynep Akten İTÜ
Yıldız Arıcan İTÜ
Esin Ayar YTÜ
Aylin Ayvaz YTÜ
Bora Başok YTÜ
İlker Başyazıcı YTÜ
Boran Biriz YTÜ
Gizem Candemir İTÜ
Tuba Çimen İTÜ
Betül Değirmenci YTÜ
Cenk Dereli İTÜ
Alper Derinboğaz İTÜ
Elvan Dervişoğlu YTÜ
Deniz Doğru Yeditepe Ü.
Deniz Başar Erol İTÜ
Yıldırım Gigi YTÜ
Nihan Gürel YTÜ
Gülriz İnce YTÜ
Yalın Beklan İnce Bahçeşehir Ü.
Gamze İşcan YTÜ
Pırıl Kuğu İşcan YTÜ
Nilgül Korkmaz YTÜ
Onur Kemal Kösedağ İTÜ
Nihan Mutçalı YTÜ
Tuba Oy YTÜ
Caner Ölçüşenler İTÜ
Şirin Özbek YTÜ
Neslihan Özdemir İTÜ
Müge Özden İTÜ
Erhan Öze YTÜ
Banu Özel YTÜ
Burcu Şenyuva Yeditepe Ü.
Buğrahan Şirin İTÜ
Derya Tezel İTÜ
Bengi Gizem Turna YTÜ
Tolga Yağlı MSÜ
Deniz Yücebaş İTÜ
Merve Yücel YTÜ

Konu :
Babylon'da 17-18 Aralık 2003 tarihlerinde gerçekleştirilen Müzik-Mimarlık-Mekan workshopunda müzik ve mimarlık arasındaki ilişkiler geniş ve deneysel bir çerçevede incelendi. Müzik ve mimarlıkta TEKRAR ve ÇOĞALTMA konuları irdelendi ve örneklerle incelendi. Seminerler ve tartışmaların sonunda öğrencilerden 3.60 x 3.60 x 3.60 m boyutlarında bir uzay parçasını ele alarak (modül) tekrar ve çoğaltma uygulamaları ve müzik-mimarlık arakesitinde bir mekan hayal etmeleri istendi.


Ayşegül Akgül

CENK DERELİ ' nin çalışması raporu

Atölye üzerine

Tasarlayanın, karşısındakine aklındakinin ne olduğunu tam olarak anlatabilmesi için, önce kabuller yapıp girdileri tanımlaması gerekir. Çizgiler sesin görselleştirilmesi için kullanılmıştır. Dalgalar halinde yayılan sesi, notaların yazıldığı beş satır çizgisinin çoğaltılmasıyla oluşturdum diyebilirim. Yine fikrin görselleştirilebilmesi için bu çizgileri iki doğrultuda uzanıyormuş gibi kabul ettim. Aslında ses her yöne yayılır ve etkilerle hareketinde değişiklikler olur. Burada "etki" görünmez ama onun varlığına, etkisiyle ulaşılır. Etki bir hacimdir. Atöyle çalışması sırasında tanımlanan kübün hacmidir. Ses bir cisimle karşılaştığında ya yansır, ya cismin içinden geçer ya da cismin üzerinde sönümlenir ve tüm bu etkiler bir arada gerçekleşir. Bu yüzden sesin etkilendiği hacim tam bir küp değil, çeşitli şekillerde deforme olmuş bir hacimdir. Ses, görünmez güç olan hacmi etkilerken, o da (çizgiler) bu güçten etkilenir ve deforme olur. Müzik ve mekan arasındaki de böyle bir ilişki değil midir zaten? Bir klüpte çalınan müzik sadece notalardaki sesler değildir o anda. Klüp de sadece sınırların tanımladığı bir hacim değildir artık. İkisi üzerinde de zaman ve uzayda bir değişim olur.

Cenk Dereli ........ İTÜ
 


Cenk Dereli

 


Gizem Candemir

TOLGA YAĞLI nın çalışması raporu

KÜBÜ ÇOĞALTMAK

360 x 360 x 360
Küp
Kübü çoğaltmak
Kübü kendi ağırlık merkezinde çoğaltmak
Kübü kendi ağırlık merkezinde sonsuza kadar çoğaltmak
Sonuç: küre

Küp 6 noktadan oluşan bir gabariyi temsil ediyor. Bu kübü, 6 noktayı kendi ağırlık merkezi etrafında sonsuza kadar çoğaltırsak bir küre elde ediyoruz. Bu işlemin limiti bir küre.

Küre üç boyutlu "mükemmel" bir form, "platonik" bir form. Mimarlık açısından ise imkansız bir form. Küreyi bütün özelliklerini koruyarak bir mimari form haline getirmek imkansız. Küre bir iç mekan kullanılabilir mi? Küre bir hacme neresinden nasıl girilir? Küreyi nereye nasıl konumlandırırsak küre özelliğini kaybetmeyiz?... Ancak uzayda bir küre, kendi başına, hiçbir müdahale olmazsa özelliklerini koruyabiliyor.

Küp ise alışılmış, çok kullanılan bir mimari form, bir kutu...

En basit mimari formu bu şekilde sonsuza kadar çoğalttığımız zaman bu mükemmel fakat mimari açıdan imkansız forma ulaşıyoruz: küreye...

Mükemmele, imkansıza ulaşmanın burada en önemli öğesi zaman: kübün çoğaltıldığı küreye ulaştığı, "bir"den sonsuz elde edildiği, bütün olasılıkların denendiği, sonsuza kadar geçen zaman...

Zaman, müzik ve mimarlığın belki en önemli ortak noktası. Zamansız bir müzik veya zamansız bir mimarlık düşünülemez. Her anlamıyla zaman varolmanın en önemli gerekliliğidir: düşünmek bir zaman gerektirir, yapmak bir zaman gerektirir, algılamak bir zaman gerektirir, bilmek bir zaman gerektirir... Bu zaman süresinde herkes kendi algısını geliştirir. Bu algının oluşması, bir duygu olarak hissedilmesi varolmayı gerekterir. Zamanın doğurduğu bu duygu çok çeşitli şekillerde hissedilebilir. Müzik bunlardan bir tanesi. Küp küreye dönüşürken geçen zaman içerisinde bir müzik oluşuyor; o zaman, o olay kendi müziğini, kendi sesini doğuruyor... Herkes o olayı, o zamanı algılarken kendi müziğini duyuyor. Her müzik, her ses kendi zamanını, kendi algısını, kendi mekanını oluşturuyor. Bu algılar, bu duygular hiçbir zaman tekrar edilemiyor, hepsi o zamana özel...

Her zamanın bir mekanı
Her mekanın bir zamanı

Her müziğin bir zamanı
Her zamanın bir müziği

Her mekanın bir müziği
Her müziğin bir mekanı

Hepsi kendine özel
Hepsi onları algıyana özel
Hepsi o ana özel
...

Bir mekandan bir müzik yaratmak
Bir müzikten bir mekan yaratmak
Küpten küre yapmak
İmkansız gözükene ulaşmaya çalışmak

Tolga Yağlı
M.S.Ü


Tolga Yağlı

Detaylı bilgi için : http://www.babylon-ist.com
 


Yorum Ekle Yorumları Listele
153. Sayı önceki yazı 153. Sayı sonraki yazı
Sanat Önceki Yazı Sanat Sonraki Yazı
Her hakkı saklıdır. All rights reserved. netyorum.com © 2000-2005 İstanbul-Türkiye