| Önsöz | Arama | Üyelik | Sohbet | Alış-Veriş | www.netyorum.com   
Ajanda
Seçtiklerimiz
Arşiv
Yazarlar
Yorumlar

Bölümler

Köşe Yazıları
Teknoloji
Sanat
Soru & Cevap
Dostluk & Sevgi
Eğlence
Geçmiş Zaman Olur ki

Konular

Sinema
Müzik
Kitap
Sözler
Oyunlar
Ürünler
Mekan
 
 
Reklam Fiyatları

İzleyici Mesajları

Elektronik posta :
bilgi@netyorum.com

 
 
Bu sayfayı arkadaşınıza göndermek için tıklayın.

 
 
Açılış sayfası yapmak için tıklayın.

Sık kullanılanlar listesine eklemek için tıklayın.

 

Eski Sayıları

Sanat 06.04.2005 - netyorum.com / Sayı: 162

GALERİ ARTİST - NİSAN AYI SERGİLERİ

GALERİ ARTİST

Ayazma Cad. No: 4
Fulya-Beşiktaş

Tel:0212 227 68 52
Fax: 0212 258 09 32

9 NİSAN-5 MAYIS 2005

Galeri Artist Nisan Ayı sergilerinde 5 ayrı sanatçının çalışmalarını istanbullu sanatseverlere sunuyor.

Belçikalı fotoğraf sanatçısı Roel Jacobs, Heykeltraş Nilay Kan Büyükişleyen, Ressam Hakan Esmer, Ressam Gülten İmamoğlu ve genç sanatçı Tunca Subaşı bu ay Galeri Artist salonlarında sanatseverler ile buluşacak.

GÜLTEN İMAMOĞLU

Gülten İmamoğlu'nun " Metafizik Fantezi" konseptli sergisi 9 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Galeri Artist Fulya'da açılıyor. 7. Kişisel sergisi ile istanbullu sanatseverler ile buluşan sanatç, doğum, yaşam, ölüm gerçekliğini ve bu transformatif süreçte Tin'in mücadelesini metafizik boyutta, soyut dışavurumcu biçimde ele almaktadır. Metafizik ve gerçeklik sürekli katmanlaşarak her tinde ayrı bir yaşantı oluşturmaktadır. Her ruh bir bedende görünürlük kazanır. Bu görünüm devamlı bir başkalaşım halindedir.

Bu başkalaşım hem bedeni hem de ruhu etkiler ve sürekli katmanlaşmayı doğurur. Aynı katmanlaşma üzerinde yaşadığımız dünya, zaman, insanlar, kurulup, yaşayıp yıkılmış uygarlıklar için de geçerlidir. İnsanın duyguları, usu cinselliği bedeni, fantezileri ve özbeni de bu başkalaşımdan etkilenir. Yaşananların ve hızla akıp giden zamanın tin üzerinde bıraktığı her etki anlıktır ve asla tekrar edemez. Her tekrarda yeni bir forma dönüşür. Beden terk edilip ruh bedenden kabuk değiştirircesine ayrılıp başka bir biçime bürünürken, yaşanmış olan herşey katmanlaşarak geride bırakılır. Sanatçı eserleri ile yaşanılan, yitirilen herşeye ve ölümün metafizik boyutuna göndermeler yapmaktadır.

www.gultenimamoglu.com - gulten70@yahoo.com

NİLAY KAN BÜYÜKİŞLEYEN

Bu sergisinde 22 adet figür soyutlamasını sergileyecek olan sanatçı, çalışmalarını ağırlıklı olarak bakır ve bronz döküm ile gerçekleştirmiştir.

Nilay Kan Büyükişleyen'in 1970 yılından bu yana katıldığı grup sergileri ve açtığı kişisel sergiler göz önüne alındığında çeşitli arayış dönemlerinde yapıtlar ürettiği görülmektedir. İzlenim ve ifade arayışları ile başladığı portre ve figür çalışmalarından sonra formun bir stilizasyon ve deformasyona uğrayarak soyutladığını, yanı sıra kütle-mekân arayışlarıyla zenginleştiğini görüyoruz. 2000 yılında başlattığı; kalın saç plakalarıyla büyük boyutlarda dekupe, gölge, boşluk düşüncesini ortaya koyan çalışmaları espiri ve form açısından soyut figür çalışmalarının metaforik bir aşamasıdır.

1966-1971 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel bölümünde, Prof. Hüseyin Gezer Atölyesi'nde eğitim gördü. Nusret Suman ve Prof. Tamer Başoğlu'nun da öğrencisi oldu. 1984'de M.Ü.G.S.F. Heykel Bölümünde araştırma görevlisi oluncaya değin liselerde, bu arada Beşiktaş anadolu Lisesi'nde Resim ve Sanat Tarihi öğretmenliği yaptı. 1986 yılında sanatta yeterlilik derecesi aldı. 1988'de Yrd. Doç., 1991'de Doçent, 2001'de Prof. Oldu.

Nilay Kan Büyükişleyen biri yurtdışı (Londra) olmak üzere toplam 10 kişisel sergi açtı. Çok sayıda karma ve grup sergiye katıldı konferanslar verdi., sanat yazıları yayınladı. Yurt dışında başta Almanya olmak üzere ingiltere, fransa, italya, ispanya, hollanda, mısır, rusya ve avusturya 'da önemli sanat merkezlerinde, müze ve galerilerde araştırma ve incelemeler yaptı.

Sanatçı halen M.Ü.G.S.F Heykel Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

HAKAN ESMER

1973'te Trabzon/Vakfıkebir'de doğdu.

İlk-orta-lise tahsilini Trabzon'da tamamladıktan sonra 1990'da K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'ne girmeye hak kazandı.

1994'te lisans eğitimini bitirip, aynı yıl A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün açmış olduğu Resim (Yüksek Lisansına) Programına girdi.

1995'te A.Ü. G.S.F. Resim Bölümünde görevini öğretim görevlisi olarak devam ettiren Esmer 15 kişisel sergi, yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergi ve yarışmalı sergilere katılmıştır.

Hakan Esmer'in resimlerinde yer alan doğa elemanlarının, dolaysız algılanmasına dayanan bir görüşün yansıması olmadığı söylenebilir. Böyle bir amaçlılık sanat yapıtına varlık kimliği kazandıran ana etkeni gün ışığına çıkarır. Bakıp görmek ve gördüğünü kavramsal bazında görselleştirmek sonucunda gerçekleşen ve kimlik göstergesi olma işlevini de doğal üstlenen bu etken, Hakan Esmer'in resimlerine büyük bir olasılıkla yeni dönüşümlere uğrayacak olan içeriksel ve biçimsel yapıya ilişkin yeni çözüm seçeneklerini düşündürmektedir.

Hakan Esmer'in figür atif ağırlıklı çalışmalıarından oluşan eserleri Galeri Artist salonlarında görülebilir.

www.hakanesmer.com

TUNCA SUBAŞI

1982'de İzmir'de doğan Subaşı, İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdikten sonra özel bir bursla Amerika'ya gitti.

Amerika'da kaldığı beş ay zarfında dil ve temel sanat eğitimi üzerine kurs gördü.

Türkiye'ye dönüp liseyi bitirdikten sonra, ilk atölyesini 1998 yılında İzmirde açtı. Ayni yıl içerisinde ilk sergisini de İ.E.F da açtı. Takip eden iki sergisini de İzmir Tömer Sanat Galerisi ve Galeri Soyut (İzmir)de açan Tunca Subaşı, akademik sanat öğrenimini, M.S.Ü Resim Bölümünde sürdürmektedir.

Resim çalışmalarına 2003' ten bu yana Beyoğlu'ndaki atölyesinde devam eden sanatçının 9 Nisanda açılacak olan sergisi de bu dönem çalışmalarından oluşuyor.

Plastik açıdan bazı temel farklılık ve benzerlikleri, belirlediği sembollerin biçimsel, kavramsal fark ve benzerliklerini araştıran Subaşı; bütünlük ve varlık kavramının, benzerlik ve farklılıklarla oluştuğuna işaret ediyor.

Portreleri biçimsel olarak farklılık ve benzerliklerin en çarpıcı sembollerinden biri olarak görüşünü "İkrar ve İnkar" diye adlandırdığı çalışmasıyla ortaya koyan Subaşı, desenin de temel problemlerinden olarak gördüğü farklılık ve benzerlikleri Elif harfiyle sembolize ederek plastik boyuta taşıyor.

Arap alfabesinin ilk harfi elifin, hem bir sesi ifade eden harf olarak semboller sisteminin bir parçası oluşu hem de desenin başlangıcı olan nokta ve çizgiden oluşması Subaşı'nın işlerinde sıkça kullandığı bir iletişim aracı olmasına yol açmıştır.

Sanatçının üzerinde durduğu bir başka problem ise bütünü oluşturan parçaların birbirine uyumu. Çalışmalarında harf sembolü üzerinden, evrensel bütünlüğe göndermeyle tasavvuf görüşü tekrarlanıyor bir bakıma.

Sanatçı çalışmalarında; cam, ahşap, ayna, kağıt gibi farklı malzemeler kullanılmış, bu anlayış, çeşitliliği ortaya koymanın yanı sıra her malzemenin yapısal özelliklerinin taşıdığı sembolik anlamları da ifadeye eklemiştir.

ROEL JACOBS

Belçikalı fotoğraf sanatçısı Roel Jacobs Galeri Artist salonlarında İstanbullu Sanatseverler ile buluşuyor.

Roel jacobs sunduğu portrelerle 20.yüzyılın yüzyıllık insan geçmişini sorguluyor. Belçikanın bonheiden köyünde yaşamış olan Jacobs portrelerinde insanları yasadıkları cevre ve mekanler ile izleyiciye aktarırkan sergisinde yüzyıllık sosyal geçmişi belgeleyip sunuyor.

Solo exhibitions (selection)
sept 2005 Centre Culturel J. Franck Brussels
april -may 2005 Fotomuseum Antwerpen
april 2005 GaleryArtist Istanbul
march 2003 Gallery Charlotte Van Lorreinen Tervuren
sept 2002 Pack Huys Gallery Mechelen
sept 2002 CC 't Blikveld Bonheiden
dec 2000 Gallery of the VUB university Brussels
jan 2000 Gallery RHoK (art school) Brussels
dec 1995 Gallery Rhok (art school) Brussels
juli-august 1988 ICC Antwerp
dec 1985 Gallery Avantgrade Antwerp
juily 1982 Rencontres Internationales de la Photographie Arles
april 1980 ICC Antwerp
jan 1979 Galerie Aspects Brussels
jan-feb 1974 Maison des Graphistes Brussels
april 1973 Atelier für Gestaltung Darmstadt

Group exhibitions (selection)
2002 "Spervuur" Leuven
1986 "Op Uitnodiging van." Hessenhuis Antwerpen
Artists invite artists
1980 Creatieve Realiteit : Contemporary Photography in Flanders ( travelling exhibition)
1980 Das Imaginäre Photomuseum. Köln
1979 Rencontres Internationales de la Photographie Arles
1978 Faces and Facades. Palais des Beaux Arts, Brussels
1977 Quinze Photographes Flamands. Maison Européenne de la Photographie. Chalon-sur-Saone.
1976 Fünfzehn Photographen aus Flandern. Künstlerhaus Wien.

 


Yorum Ekle Yorumları Listele
162. Sayı önceki yazı 162. Sayı sonraki yazı
Sanat Önceki Yazı Sanat Sonraki Yazı
Her hakkı saklıdır. All rights reserved. netyorum.com © 2000-2005 İstanbul-Türkiye