| Önsöz | Arama | Üyelik | Sohbet | Alış-Veriş | www.netyorum.com   
Ajanda
Seçtiklerimiz
Arşiv
Yazarlar
Yorumlar

Bölümler

Köşe Yazıları
Teknoloji
Sanat
Soru & Cevap
Dostluk & Sevgi
Eğlence
Geçmiş Zaman Olur ki

Konular

Sinema
Müzik
Kitap
Sözler
Oyunlar
Ürünler
Mekan
 
 
Reklam Fiyatları

İzleyici Mesajları

Elektronik posta :
bilgi@netyorum.com

 
 
Bu sayfayı arkadaşınıza göndermek için tıklayın.

 
 
Açılış sayfası yapmak için tıklayın.

Sık kullanılanlar listesine eklemek için tıklayın.

 

Eski Sayıları

Sanat 24.11.2005 - netyorum.com / Sayı: 164

9. ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ’NİN
KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ “İSTANBUL”

bienal.jpg (12900 bytes)

9. Uluslararası İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi küratörler Charles Esche ve Vasıf Kortun tarafından 26 Ekim Salı günü The Marmara Oteli’nde yapılan bir basın toplantısıyla açıklandı.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 16 Eylül – 30 Ekim 2005 tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Uluslararası İstanbul Bienali, tarihinde ilk kez iki küratörün ortak çalışmasıyla gerçekleşecek.

9. Uluslararası İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü Van Abbemuseum Direktörü Charles Esche ve Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi Yöneticisi Vasıf Kortun üstleniyor. Küratör asistanları November Paynter ve Esra Sarıgedik olacak.

Esche ve Kortun Bienal’in kavramsal çerçevesini oluştururken İstanbul’un kendi bağlamından çoğalan, çok katmanlı yapısı üzerine yoğunlaşıyorlar. 9. Uluslararası İstanbul Bienali’nin başlığı öncelikle, hem varolan kentsel mekâna, hem de bu kentin dünya için taşıdığı anlamın imgesel gücüne işaretle “İstanbul” olacak.

Bienal; konukları için, “İstanbul”un bir metafor, bir öngörü, yaşanan bir gerçeklik ve bir esin kaynağı olarak anlatacağı öykülerin zengin bir tarihin ve sınırsız olanaklar evreninin kapılarını aralamayı amaçlıyor.

9. Uluslararası İstanbul Bienali mekan olarak İstanbul’un tarihi yarımadasındaki yapıları kullanmayacak. Bienal bu kez; günlük olan, modernitenin fiziksel tortusunun ve tüketim-merkezli bir ekonomik sisteme geçişin izlerini buluşturan mekanları yeğleyecek.


9. ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ İLE EINDHOVEN VAN ABBEMUSEUM’DA EŞZAMANLI SERGİ

9. Uluslararası İstanbul Bienali’nin getirdiği bir yenilik; hem İstanbul’da, hem de Hollanda’nın Eindhoven şehrindeki Van Abbemuseum’da eşzamanlı olarak gerçekleşecek olması. İstanbul Bienali’ne paralel bir proje olarak planlanan Eindhoven Sergisi, kimi sanatçılarını 9. Uluslararası İstanbul Bienali ile paylaşırken kimi sanatçılarını İstanbul Bienali’nin tarihçesinden seçerek, “başka bir yer, başka bir mekân” düşüncesini uluslararası bir sanat müzesi bünyesinde tüm karmaşıklığıyla canlandıracak. Böylece, akışkan/geçici bienal sergisi ile durağan/kalıcı müze bağlamı arasındaki hiyerarşi konusunda da yeni sorular ortaya atılacak.

SANATÇILAR VE ESER SEÇİMİ

9. Uluslararası İstanbul Bienali’nde bu kez daha az sayıda sanatçı olacak. Esche ve Kortun öncelikle Türkiye’yi çevreleyen bölgenin sanatçıları üzerine yoğunlaşacak ve davetleri Asya, Avrupa ve ötesine yayılacak.

Esche ve Kortun, 9. Uluslararası İstanbul Bienali’nde sergilenecek eserlerin seçimi konusundaki yaklaşımlarını şöyle açıklıyorlar: “Sanat eserlerini iki ölçüte göre seçmeyi planlıyoruz. Öncelikle İstanbul’un kentsel koşulları, tarihi ve geleceğiyle doğrudan ilgilenen sanatçılara yeni işler sipariş ederek… İkinci olarak, İstanbul’a bir kontrast oluşturan, veya kenti kuşatan gerçekliğe, bilinçli bir yabancılaşma tavrıyla yaklaştığına inandığımız çalışmaları seçerek. Kimi sanatçıları İstanbul’da uzun süre konuk edeceğiz ve bireysel katılımlarının, diğer sanat bienallerinde olduğundan daha kapsamlı olmasına gayret edeceğiz”.

Küratörler çalışmalarını sanatçı dosyaları üzerinden değil, hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha geniş kapsamlı bir araştırma süreci deneyimleyerek gerçekleştirecekler. Planlanan sergi yapısı gereği sanatçılardan tanıtım dosyaları yerine; doğrudan Bienal’in kavramsal çerçevesiyle ilgili proje önerileri İstanbul Bienali’nin ist.biennial@istfest.org veya İKSV İstiklal Caddesi No : 146 Beyoğlu – Taksim adreslerine ulaştırılacak.

9. Uluslararası İstanbul Bienali’ne davet edilecek sanatçılar ve projeleri 2005 Şubat ayında kesinleşecek.

9. ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ “İSTANBUL”

9. Uluslararası İstanbul Bienali küratörleri Charles Esche ve Vasıf Kortun; Bienal’in kavramsal çerçevesini oluştururken İstanbul’un kendi bağlamından çoğalan, çok katmanlı yapısı üzerine yoğunlaşıyorlar. 9. Uluslararası İstanbul Bienali’nin başlığı öncelikle, hem varolan kentsel mekâna, hem de bu kentin dünya için taşıdığı anlamın imgesel gücüne işaretle “İstanbul” olacak.

Bienal; konukları için, “İstanbul”un bir metafor, bir öngörü, yaşanan bir gerçeklik ve bir esin kaynağı olarak anlatacağı öykülerin, zengin bir tarihin ve sınırsız olanaklar evreninin kapılarını aralamayı amaçlıyor.

9. Uluslararası İstanbul Bienali mekan olarak İstanbul’un tarihi yarımadasındaki yapıları kullanmayacak. Bienal bu kez; günlük olan, modernitenin fiziksel tortusunun ve tüketim-merkezli bir ekonomik sisteme geçişin izlerini buluşturan mekanları yeğleyecek.

9. Uluslararası İstanbul Bienali birbirine bağlı ama bir o kadar da farklı üç ölçüt çerçevesinde gelişecek : Öncelikle, İstanbul’un kentsel koşulları, tarihi ve geleceğiyle doğrudan ilgilenen sanatçılar yeni işler üretmeye davet edilecek. İkinci olarak, İstanbul’a kontrast oluşturan veya kenti kuşatan gerçekliğe, bilinçli bir yabancılaşma tavrıyla yaklaştığına inanılan ve kentin küresel iletişime olan açıklığını yansıtan çalışmalar seçilecek.

Üçüncü olarak da, kentin içindeki farklı kültürel olguları konu alan paralel bir proje yürütülecek. Şimdilik, “positionings/konumlamalar” adı verilen bu proje, kentin metaforik haritalarından gezi önerilerine dek türlü biçimlerde hayat bulacak. Bienal ile eşzamanlı yürütülecek bu projede, bienalde öne sürülen görüşleri paylaşan ve/veya bu görüşlere yeni bakış açılarıyla yaklaşan, yerel ve uluslararası belli başlı etkinliklere ve kentte izlenebilecek diğer projelere yer verilecek.

Charles Esche ve Vasıf Kortun serginin genel yapısını şöyle açıklıyorlar : “Kimi sanatçıları İstanbul’da uzun süre konuk edeceğiz ve bireysel katılımlarının, diğer sanat bienallerinde olduğundan daha kapsamlı olmasına gayret edeceğiz. 9. Uluslararası İstanbul Bienali’nde bu kez daha az sayıda sanatçı olacak. Bu yıl, sanatçılar birden fazla eser ya da eser dizisiyle bienale katılabilecekler. Bu şekilde, çeşitliliğe kucak açan tek bir proje kapsamında, bienale katılan tüm sanatçıların kişisel duruşları daha ayrıntılı ve daha kapsamlı bir sunuşla, bienal izleyicisine ulaşacak. Bu tarz sergilerde izleyiciyi fazlasıyla yoran alışılagelmiş süreli video gösterimlerini azaltmayı düşünüyoruz. Bu şekilde etkileşime girebileceği farklı sanatsal konumlar üzerine düşünmesi için izleyiciyi yüreklendirmeyi istiyoruz.”

9. Uluslararası İstanbul Bienali’nin getirdiği bir başka yenilikse, hem İstanbul’da, hem de Hollanda’nın Eindhoven şehrindeki Van Abbemuseum’da eşzamanlı olarak gerçekleşecek olması. İstanbul Bienali’ne paralel bir proje olarak planlanan Eindhoven Sergisi, kimi sanatçılarını 9. Uluslararası İstanbul Bienali ile paylaşırken kimi sanatçılarını da İstanbul Bienali’nin tarihçesinden seçerek, “başka bir yer, başka bir mekân” düşüncesini uluslararası bir sanat müzesi bünyesinde tüm karmaşıklığıyla canlandıracak. Böylece, akışkan/geçici bienal sergisi ile durağan/kalıcı müze bağlamı arasındaki hiyerarşi konusunda da yeni sorular ortaya atılacak. Bu nedenle, sanatçılar ve eserleri, 21. Yüzyıl’da sanatın en çok başvurduğu iki aracı kullanarak varlıklarını belli edecek: Bienal ve Müze. Gelecekte Eindhoven sergisinin diğer kurumlara da taşınmasına yönelik çalışmalar halen sürüyor.


Yorum Ekle Yorumları Listele
164. Sayı önceki yazı 164. Sayı sonraki yazı
Sanat Önceki Yazı Sanat Sonraki Yazı
Her hakkı saklıdır. All rights reserved. netyorum.com © 2000-2005 İstanbul-Türkiye