| Önsöz | Arama | Üyelik | Sohbet | Alış-Veriş | www.netyorum.com   
Ajanda
Seçtiklerimiz
Arşiv
Yazarlar
Yorumlar

Bölümler

Köşe Yazıları
Teknoloji
Sanat
Soru & Cevap
Dostluk & Sevgi
Eğlence
Geçmiş Zaman Olur ki

Konular

Sinema
Müzik
Kitap
Sözler
Oyunlar
Ürünler
Mekan
 
 
Reklam Fiyatları

İzleyici Mesajları

Elektronik posta :
bilgi@netyorum.com

 
 
Bu sayfayı arkadaşınıza göndermek için tıklayın.

 
 
Açılış sayfası yapmak için tıklayın.

Sık kullanılanlar listesine eklemek için tıklayın.

 

Eski Sayıları

Soru - Cevap 11.01.2001 - netyorum.com / Sayı: 54

Soru: (Referans: 53/003)

Novell 4.11 de USER tanımlamalarını yaptım fakat bunların neler yapabileceklerini tam olarak nasıl tanımlayabileceğim? (Geçen hafta sorulmuştu)

Yanıt:

Hem Türkçe hem de İngilizce olarak aşağıda yanıtlanmıştır. Yanıtı ileten Sayın Metin Berk 'e teşekkür ederiz. e-posta: metinb@triosh.com

Türkçe

Directory Rights (Dizin Hakları)

Directory hakları Netware dosya sistemi içerisindeki dizinlere verilir. Hak verilen dizine ait alt dizinler ve dosyalar için ayrıca hak tanımları yapılmamış ise, hak verilen dizine ait tüm haklar alt dizin ve dosyaları da kapsar. Verilebilecek dizin hakları ve açıklamaları aşağıdadır:

Supervisor "Supervisor" hakkı verilen kullanıcı tüm dizinler, alt dizinler ve dosyalar için her türlü erişim, silme, değiştirme v.b. haklara sahip olur. Supervisor hakkına sahip kullanıcı diğer kullanıcılara da dizin hakları verebilir.

Read "Read" hakkı verilen kullanıcı dizinler içerisindeki dosyaları görme ve açabilme hakkına sahip olur. Ayrıca, çalıştırılabilir programları çalıştırabilir.

Write "Write" hakkı verilen kullanıcı dizinler içerisindeki dosyaları açma ve içeriğini değiştirebilme hakkına sahip olur.

Create "Create" hakkına sahip kullanıcı yeni dosya ve alt dizin oluşturma hakkına sahip olur.

Erase "Erase" hakkı verilen kullanıcı dizin, alt dizin ve dosyaları silme hakkına sahip olur.

Modify "Modify" hakkı verilen kullanıcı dizin, alt dizin ve dosyaların isim ve özelliklerini değiştirme hakkına sahip olur. Ancak, klasör ve dosya içeriğini değiştiremez.

File Scan "File Scan" hakkı verilen kullanıcı DIR ve NDIR komutları ile sadece dizin içeriğini görebilir.

Access Control "Access Control" hakkı verilen kullanıcı kendisine ait erişim haklarını değiştirebilir.

File Rights (Dosya Hakları)

Dosya hakları sadece ilgili dosya için verilebilir. Verilebilecek dosya hakları ve açıklamaları aşağıdadır:

Supervisor "Supervisor" hakkı verilen kullanıcı hak verilen dosya için her türlü erişim, silme, değiştirme v.b. haklara sahip olur. Supervisor hakkına sahip kullanıcı diğer kullanıcılarada dosya hakları verebilir.

Read "Read" hakkı verilen kullanıcı hak verilen dosyayı görme ve açabilme hakkına sahip olur. Ayrıca, çalıştırılabilir programları çalıştırabilir.

Create "Create" hakkına sahip kullanıcı yeni dosya açabilme hakkına sahip olur. Ayrıca, silinen dosyaları SALVAGE komutu ile yeniden kurtarabilir.

Write "Write" hakkı verilen kullanıcı hak verilen dosyayı açma ve içeriğini değiştirebilme hakkına sahip olur.

Erase "Erase" hakkı verilen kullanıcı hak verilen dosyayı silme hakkına sahip olur.

Modify "Modify" hakkı verilen kullanıcı hak verilen dosyanın isim ve özelliklerini değiştirme hakkına sahip olur. Ancak, dosya içeriğini değiştiremez.

File Scan "File Scan" hakkı verilen kullanıcı DIR ve NDIR komutları ile sadece klasör ve dosya isimlerini görebilir.

Access Control "Access Control" hakkı verilen kullanıcı kendisine ait erişim haklarını değiştirebilir.

Object Rights (Nesne Hakları)

Nesne (Yazıcı gibi) hakları sadece NDS nesneleri için verilebilir. Verilebilecek nesne hakları ve açıklamaları aşağıdadır:

Supervisor "Supervisor" hakkı verilen kullanıcı hak verilen NDS nesnesine ait tüm özel haklara sahip olur.

Browse "Browse" hakkı verilen kullanıcı ilgili NDS nesnesini görebilme hakkına sahip olur.

Create "Create" hakkına sahip kullanıcı ilgili NDS nesnesi altında yeni nesneler oluşturma hakkına sahip olur. Yeni oluşturulan nesneye hak tanımı yapılamaz.

Delete "Delete" hakkı verilen kullanıcı ilgili NDS nesnesi altındaki diğer nesneleri silme hakkına sahip olur. Silme işlemi için öncelikle en alta tanımlanan nesneden başlanmalıdır.

Rename "Rename" hakkı verilen kullanıcı ilgili NDS nesnesini ismini değiştirebilme hakkına sahip olur.
 

İngilizce

Directory Rights

Directory rights apply to the directory in the NetWare file system they are assigned to, as well as to all files and subdirectories in that directory (unless redefined at the file or subdirectory level). Directory rights are a part of the file system. They aren't assigned to NDS objects. But, a User object can be granted Directory rights to a directory on a volume. The following table describes directory rights.

Supervisor Grants all rights to the directory, its files, and subdirectories. The Supervisor right can't be blocked by an Inherited Rights Filter. Users with this right can grant other users rights to the directory, its files, and subdirectories.

Read Grants the right to open files in the directory and read the contents or run the programs.

Write Grants the right to open and change the contents of files in the directory.

Create Grants the right to create new files and subdirectories in the directory. If Create is the only right granted to a trustee for the directory, and no other rights are granted below the directory, a drop box directory is created.In a drop box directory, you can create a file and write to it. Once the file is closed, however, only a trustee with more rights than Create can see or update the file. You can copy files or subdirectories into the directory and assume ownership of them, but other users' rights are revoked.

Erase Grants the right to delete the directory, its files, and subdirectories.

Modify Grants the right to change the attributes or name of the directory and of its files and subdirectories, but does not grant the right to change the contents of them. (Changing the contents requires the Write right.)

File Scan Grants the right to see the directory and its files with the DIR or NDIR command.

Access Control Grants the right to change the trustee assignments and the Inherited Rights Filter of the directory and of its files and subdirectories.

File Rights

File rights apply only to the file they are assigned to. A trustee can also inherit rights to a file from the directory above the file. The following table describes file rights.

Supervisor Grants all rights to the file. The Supervisor file right can't be blocked with an Inherited Rights Filter. Users who have this right can also grant other users any rights to the file and can change the file's Inherited Rights Filter.

Read Grants the right to open and read the file.

Create Grants the right create a file and to salvage a file after it has been deleted.

Write Grants the right to open and write to an existing file.

Erase Grants the right to erase (delete) the file.

Modify Grants the right to change the attributes and name of the file, but does not grant the right to change its contents. (Changing the contents requires the Write right.)

File Scan Grants the right to see the file with the NDIR directory command, including the directory structure from that file to the root directory.

Access Control Grants the right to change the trustee assignments and the Inherited Rights Filter of the file.

Object Rights

Object rights apply to NDS objects. Object rights don't affect the properties of an object (see property rights later in this section). A trustee can inherit rights to an object from the object above it.
The following table describes object rights.

Supervisor Grants all access privileges. A trustee with the Supervisor object right also has unrestricted access to all properties. The Supervisor object right can be blocked by an Inherited Rights Filter below the object where the Supervisor right is granted.

Browse Grants the right to see this object in the Directory tree. The name of the object is returned when a search is made that matches the object.

Create Grants the right to create a new object below this object in the Directory tree. Rights are not defined for the new object. This right is only available on container objects because non-container objects can't have subordinates.

Delete Grants the right to delete the object from the Directory tree. Objects that have subordinates can't be deleted (unless subordinates are deleted first).

Rename Grants the right to change the name of the object, in effect changing the naming property. This changes the object's complete name.

 Yorum Ekle Yorumları Listele
54. Sayı önceki yazı 54. Sayı sonraki yazı
Soru - Cevap Önceki Yazı Soru - Cevap Sonraki Yazı
Her hakkı saklıdır. All rights reserved. netyorum.com © 2000-2005 İstanbul-Türkiye