| Önsöz | Arama | Üyelik | Sohbet | Alış-Veriş | www.netyorum.com   
Ajanda
Seçtiklerimiz
Arşiv
Yazarlar
Yorumlar

Bölümler

Köşe Yazıları
Teknoloji
Sanat
Soru & Cevap
Dostluk & Sevgi
Eğlence
Geçmiş Zaman Olur ki

Konular

Sinema
Müzik
Kitap
Sözler
Oyunlar
Ürünler
Mekan
 
 
Reklam Fiyatları

İzleyici Mesajları

Elektronik posta :
bilgi@netyorum.com

 
 
Bu sayfayı arkadaşınıza göndermek için tıklayın.

 
 
Açılış sayfası yapmak için tıklayın.

Sık kullanılanlar listesine eklemek için tıklayın.

 

Eski Sayıları

Teknoloji 08.05.2003 İbrahim Gündüz - netyorum.com / Sayı: 132

VISUAL BASIC İLE UZAK SİSTEMLERİN AÇIK PORTLARINI TARAYIN!...

Merhaba,

Bildiğiniz gibi Trojan tarzındaki virüs içerikli yazılımlar Client Server ilişkisi içerisinde çalışır. Server tarafındaki yazılım bulunduğu sistemde dışarı ile iletişim için bir bağlantı noktası açar ve Client tarafındaki yazılım bu sisteme, açılan bağlantı noktasından bağlanır. Aşağıda kodlarını verdiğim yazılım, yerel veya uzak sistemdeki açık olan portları taramak amacı ile kullanılır.

İşlem basamakları

* Microsoft Visual Basic çalıştırılır.

* Standart Exe türünde bir proje oluşturulur.

* Project menüsünden Components çalıştırılır.

* Components listesinden Microsoft Windows Common Controls 6.0 ve Microsoft Winsock Control 6.0 öğeleri işaretlenir.

* Proje Formu üzerine bir adet Winsock nesnesi, bir adet Listview nesnesi, 2 adet CommandButon nesnesi ve 1 adet TextBox nesnesi aşağıdaki biçimde yerleştirilir.

Aşağıdaki kodları olduğu gibi kod editörüne yapıştırın.

Dim Dur As Integer
Private Sub Command1_Click()
Dim Port As Integer
Dim Liste As ListItem
Dim Ret
Dur = 0
Command1.Enabled = False
Command2.Enabled = True
Text1.Enabled = False
Port = 1
ListView1.ListItems.Clear
Do
DoEvents
Winsock1.Close
Winsock1.Connect Text1, Port
Me.Caption = "Taranan port=[" & Port & "]"
While Winsock1.State = 6
Ret = DoEvents()
Wend
If Winsock1.State = 7 Then
Set Liste = ListView1.ListItems.Add(, , Winsock1.RemoteHostIP)
Liste.SubItems(1) = Port
End If
Winsock1.Close
Port = Port + 1
If Dur = 1 Then Exit Do
Loop Until Port = 65535
Me.Caption = "Bağlantı noktası tarama aracı"
Command1.Enabled = True
Command2.Enabled = False
Text1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Dur = 1
End Sub
Private Sub Form_Load()
MakeForm
End Sub
Private Sub MakeForm()
Dur = 0
ListView1.View = lvwReport
ListView1.LabelEdit = lvwManual
ListView1.FullRowSelect = True
With ListView1.ColumnHeaders
.Add 1, , "IP Adresi"
.Add 2, , "Bağlantı noktası"
End With
Command1.Caption = "&Başlat"
Command2.Caption = "&Durdur"
Command1.Enabled = False
Command2.Enabled = False
Me.Caption = "Bağlantı noktası tarama aracı"
End Sub
Private Sub Text1_Change()
If Trim(Text1) <> "" Then
Command1.Enabled = True
Else
Command1.Enabled = False
End If
End Sub


Yukarıda kullanmış olduğumuz kodlama yöntemi, diğer port tarama sistemlerine göre daha yavaş çalışmasına rağmen, daha güvenli ve kesin çözüm veren bir yöntemdir.

İbrahim Gündüz
e-posta: gunduzonline@celiknet.com
GündüzOnline
Yazılım Tasarım Grubu


Yorum Ekle Yorumları Listele
132. Sayı önceki yazı 132. Sayı sonraki yazı
Teknoloji Önceki Yazı Teknoloji Sonraki Yazı
Her hakkı saklıdır. All rights reserved. netyorum.com © 2000-2005 İstanbul-Türkiye