<% lCmd = Request("Cmd") lDosya = Request("Dosya") lDizin = Request("Dizin") lCnt = 0 Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rrss = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") conn.Open sConnYorum Set rs.ActiveConnection = conn Set rsS.ActiveConnection = conn Set rrss.ActiveConnection = conn rs.CursorType = adOpenStatic If lCmd <> "" And lDosya <> "" And lDizin <> "" And Request("Rumuz") <> "" And Request("Mesaj") <> "" Then spSQL = "SELECT * FROM Yorumlar WHERE Dosya = '" & Request("dosya") & "' AND Dizin = '" & Request("Dizin") & "' AND Rumuz = '" & Request("Rumuz") & "' AND Address = '" & Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") & "' AND OK = False;" rrss.Open spSQL, , , adCmdTable If rrss.EOF Then sQSQL = "INSERT INTO Yorumlar (Rumuz,Mesaj,Dosya,Dizin,Address,Email) VALUES ('" & VeriKontrol(Request("Rumuz")) & "','" & VeriKontrol(Request("Mesaj")) & "','" & Request("Dosya") & "','" & Request("Dizin") & "','" & Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") & "','" & Request("Email") & "')" rsS.Open sQSQL, , , adCmdTable End If rrss.Close End If If lDosya <> "" Then sSQL = "SELECT * FROM Yorumlar WHERE Dosya = '" & lDosya & "' AND OK = True ORDER BY Tarih DESC;" rs.Open sSQL, , , adCmdTable If Not rs.EOF Then lCnt = 1 End If End If %> Yorumlar - netyorum.com
| Önsöz | Arama | Üyelik | Sohbet | Alış-Veriş | www.netyorum.com   
Ajanda
Seçtiklerimiz
Arşiv
Yazarlar
Yorumlar

Bölümler

Köşe Yazıları
Teknoloji
Sanat
Soru & Cevap
Dostluk & Sevgi
Eğlence
Geçmiş Zaman Olur ki

Konular

Sinema
Müzik
Kitap
Sözler
Oyunlar
Ürünler
Mekan
 
 
Reklam Fiyatları

İzleyici Mesajları

Elektronik posta :
bilgi@netyorum.com

 
 
Bu sayfayı arkadaşınıza göndermek için tıklayın.

 
 
Açılış sayfası yapmak için tıklayın.

Sık kullanılanlar listesine eklemek için tıklayın.

 

Eski Sayıları

Yazıya geri dön

Yorumlar

<% if Request("B1") = "Gönder" then %> <% if Request("Rumuz") <> "" AND Request("Mesaj") <> "" then %> Yorumunuz kaydedildi. Onaylandıktan sonra aktif olacaktır.

<% else %> Yorumunuz kaydedilmedi. Rumuz ve Mesaj alanlarını doldurduktan sonra tekrar deneyiniz.

<% end if %> <% end if %> <% if lCnt = 1 then %> <% do %>
<% =rs("Rumuz") %>  <% =rs("Tarih") %> 
<% =rs("Mesaj") %> 
 
<% rs.movenext loop until rs.EOF %> <% end if %>  

"> ">
Rumuz :
Email :

 


Not: Girmiş olduğunuz e-mail adresi sadece administrator'a iletilecektir ve geri dönüşüm için kullanılacaktır. Başka herhangi bir yerde bir başka amaç için kullanılmayacaktır.
Mesaj :

 

   
Her hakkı saklıdır. All rights reserved. netyorum.com © 2000-2003 İstanbul-Türkiye
<% if lDosya <> "" then rs.close %>